Цветанка Стаменова Василева

Старши учител ресурсен

Мариана Николаева Николова

Старши учител ресурсен

Ваня Саздова Иванова

Учител ресурсен и психолог

Васил Христов Василев

Старши учител ОУП в ПЕ- ЦДО

Снежана Григорова Иванова

Старши учител ОУП в ПЕ- ЦДО

Тодор Василев Минковски

Учител ОУП в ПЕ- ЦДО

Десислава Ненчева Ненчева

Учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Георги Иванов Иванов

Учител  ОУП в ПЕ по музика

Николинка Върбанова Цочева

Старши учител ОУП в ПЕ по ФВС

Стилиян Миков Станчев

Учител ОУП в ПЕ по ИИ и технологии

Детелина Маркова Нецова

Учител ОУП в ПЕ по БЗО и ГИ

Галя Христова Велковска-Илиева

Старши учител ОУП в ПЕ по физика

Мария Веселинова Каменова

Старши учител ОУП в А по РЕ

Радка Стоева Величкова

Старши учител ОУП в ПЕ по БЕЛ

Антоанета Младенова Русинова

Старши учител ФВС, НЕ на ОО (1-4 кл)

Снежана Стефанова Геновска

Старши учител ЧЕ, НЕ на ОО (1-4 клас)

Кристина Северелова Петкова

Учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Славка Димитрова Каменова

Учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Иванка Панайотова Георгиева

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Красимира Иванова Парчева

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас) 

Незабравка Божкова Стоянова

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас) 

Ванина Петрова Каменова

Учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Ивана Илиева Петкова

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас) 

Иванка Найденова Николова

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас) 

Иванка Иванова Василева

Старши учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Галя Петрова Методиева

Учител, НЕ на ОО (1-4 клас)

Цветана Кръстева Димитрова

Педагогически  съветник

Иванина Коцева Пеева

Заместник-директор административно-стопанска дейност Старши учител, НЕ на ОО (1-4 кл) ЦДО

Галина Божкова Божкова

Заместник-директор по учебната дейност