Списък на учениците, записани в първи клас след първо класиране за учебна 2018-2019 година

№ по ред

Име, презиме и фамилия

на ученика

Форма на обучение

 1.  

Десислава Силванова Младенска

дневна

 1.  

Яна Владиславова Василева

дневна

 1.  

Петър Алексиев Пешев

дневна

 1.  

Анислава Богомилова Атанасова

дневна

 1.  

Стефани Даниелова Милчева

дневна

 1.  

Георги Георгиев Илиев

дневна

 1.  

Цветомира Бориславова Маринова

дневна

 1.  

Денира Петрова Петкова

дневна

 1.  

Сашка Запринкова петкова

дневна

 1.  

Иван Николаев Николов

дневна

 1.  

Митко Христов Митков

дневна

 1.  

Асия Миткова Рангелова

дневна

 1.  

Мариела Тодоркова Христова

дневна

 1.  

Виктория Бориславова Вълчева

ИФО

 1.  

Аксиния Христова Георгиева

дневна

 1.  

Илия Красимиров Христов

дневна

 1.  

Иван Кирилов Зашев

дневна

 1.  

Васко Николаев Асенов

дневна

 1.  

Величко Пенков Венелинов

дневна

 1.  

Иван Георгиев Георгиев

ИФО

 1.  

Цветелина Стоянова Стефанова

дневна

 1.  

Красимира Галева Илиева

дневна

 1.  

Надежда Анетона Ташева

дневна

 1.  

Цветозар Донков Ташев

дневна

По план приема за ІІ ро класиране - 64 свободни места