Възпитаници на училището с мултимедийна изява в Исторически музей

logo
BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"
Проект "Равно начало, светло бъдеще за децата на България" Договор №Д01-3921/09.04.2013
Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

Денят 19 февруари бе повод Исторически музей Ботевград да бъде домакин на две вълнуващи събития тази вечер от 17 ч. в зала „Орханиец“. Те бяха свързани с личността и делото на Васил Левски.


Мултимедийна презентация под надслов „ Докосване до Васил Левски“ представи съвместната работата на два клуба от ОУ „В.Левски“ – клуб „Изготвяне на презентации“ с ръководител Снежана Геновска по проект „Успех“ и клуб "Художествено слово" с ръководител Тошка Велева по проект „Равно начало, светло бъдеще за децата на България”.

Ученическата изява откри директорката на музея – госпожа Тодорка Коцева с думите „141 години безсмъртие. Толкова години преклонение пред Васил Левски означават, че ние сме достойни за него. Светът трябва да знае за нас чрез Левски“. Презентацията бе предшествана с едноминутно мълчание почитане паметта на Апостола на свободата.
В мултимедийната презентация възпитаниците на училището бяха вложили преклонение в старанието си да покажат заветите на Васил Левски. Някои от тях гласят: „Близо е времето вече, българинът не ще да е роб, а свободен“, „ От нас зависи да сме равноправни с другите европейски народи“, „ Дела трябват, а не думи“, „ Народната работа стои над всичко“, „Ако служенето на народа е грях, то не искам прошка от Бога“, „Времето е в нас и ние сме във времето“ и др. След тях присъстващите видяха литературна композиция, която завърши със стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“ в изпълнение на Поля Николов и Роберта Плунцевич от 4-ти „а“ клас.

Източник: balkanec.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.