В училището се проведе спортен празник

logo
BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"
Проект "Равно начало, светло бъдеще за децата на България" Договор №Д01-3921/09.04.2013
Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

Спортен празник под наслов „Заедно против агресията” се проведе днес в ОУ „Васил Левски”. Целта на събитието бе чрез средствата на словото, изкуството и спорта участниците в него да станат добронамерени и да проявяват търпимост един към друг, да се уважават помежду си и да бъдат толерантни.
Проявата започна с открит урок на тема: „Връстници обучават връстници – Не на насилието!”. Той бе подготвен от клуб „Комуникативни техники и умения”.
Чрез танц ученците изразиха думи, мисли и чувства, които трудно биха се осмелили да споделят в ежедневието. В двора на училището се изви голямо хоро, на което се хванаха учители, ученици и родители.
Със спортни щафети и игри завърши днешният празник в ОУ „Васил Левски”. В надпреварите взеха участие всички възпитаници на училището.
Спортният празник в ОУ „Васил Левски” бе организиран по проект „Равно начало, светло бъдеще за децата на България”.

Проектът BG051PO001-4.1.05-0181 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, „Равно начало, светло бъдеще за децата на България”.
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Източник: botevgrad.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.