Ученици поздравиха членовете на Пенсионерски клуб

logo
BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"
Проект "Равно начало, светло бъдеще за децата на България" Договор №Д01-3921/09.04.2013
Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

По повод предстоящия празник 8 март – Международен ден на жената, ОУ „Васил Левски” – Ботевград гостува в пенсионерски клуб „Детелина”, за да поднесе специален поздрав на дамите. В програмата участваха ученици от групите, които се занимават с театрална и рецитаторска дейност и народни танци, създадени по проект „Равно начало, светло бъдеще за децата на България” на учебното заведение. Те изпълниха песни, танци и стихове, посветени на жената и майката. От своя страна развълнуваната публика ги възнагради с аплодисменти и им благодари за вниманието и празничното настроение в пенсионерския клуб.

Председателят на клуба Трайко Танов припомни историята на празника, на който се засвидетелства заслужено признание и уважение към майката, даряваща живот, и към постиженията на жените в професионален план и обществено-политическия живот.
Той пожела на дамите от пенсионерския клуб да бъдат „здрави и да съхранят своята нежност и лъчезарност, да обичат и да бъдат обичани”.

Източник: botevgrad.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.