Ученици изнесоха коледна програма в РИО – София област

logo
BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"
Проект "Равно начало, светло бъдеще за децата на България" Договор №Д01-3921/09.04.2013
Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

Ученици от клубовете „Фолклорна магия“ и “Славееви гласове“, създадени по проект „Успех“ в ОУ „Васил Левски” - Ботевград, както и групата за художествено слово към проект „Равно начало, светло бъдеще за децата на България”, гостуваха днес в Регионалния инспекторат по образование - София област, за да поднесат своя коледен поздрав на работещите в образователната институция.

Служителите на инспектората бяха впечатлени от таланта и артистичните заложби на рецитатори и танцьори - възпитаници на училището.
Утре – 19 декември, учениците ще поздравят обитателите и персонала на Дома за възрастни хора „Адриан Атанасов“ по повод настъпващите коледни и новогодишни празници.

Източник: botevgrad.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Галерия снимки