ОУ "Васил Левски" обявява процедура по избор на изпълнител на услугата "Изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училище".

                                                                                                      ОБЯВА

Основно училище „Васил Левски“ обявява процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018/2019 година.

Задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика Проекти и програми“ – Национални програми 2018 – Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018г.

                                                                                                                                                 Директор:  Евгения Иванова

                                                                                                                                       

Офертите да се представят не по-късно от 15,00часа на 25.03.2019г. в канцеларията на училището.

Оглед на сградите в които ще се изгражда връзката може да се извършва във всеки делничен ден от 9,30 до 16,00часа.

Лице за контакт:  Стилиян Станчев - тел.0887 531 511

Списък от Документи

  • Изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища. свали файл
  • Изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища. свали файл