МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ

МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ

На 23.11.2018 година екип от 5-ма педагогически специалисти от ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, взе участие в мобилна група, свързана с медиацията в училище. Обучението се проведе в ППМГ „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен. Споделеният опит е интересен и от видяното се прави извод, че учениците – медиатори могат да свършат чудесна работа при решаване на училищни конфликти, тъй като стоят по – близо до детската психика и разговорите с тях създават атмосфера на доверие и разбиране.

Днес във всяко едно българско училище са налични ситуации на конфликти и прояви на агресия. В тази връзка медиацията в училището е много полезно средство, с което се цели подпомагане не само на учениците в случай на конфликт с други ученици, но и подобни отношения между ученици и учители, учители и родители. В ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен медиаторите бяха обучени ученици от 11 и 12 клас. Те споделиха опит пред членовете на мобилната група.

Видяното бе интересно, но на практика в училище като ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, то не е  приложимо, тъй като в него се обучават ученици до 7 клас. Въпреки това Педагогическият съвет реши: за медиатори в училищните конфликти да бъдат използвани бивши ученици от училището, които, докато са се обучавали в нашето училище, са се откроявали с качества като толерантност, търпение, емпатия. С тях вече са проведени разговори и те са приели с удоволствие.

Иновацията ще бъде въведена през следващата учебна година, тъй като през тази учебна година ще се заложи на обучението на тези ученици.