Твоят час

Твоят час– фаза 2

Министерство на  образованието и науката Основно училище „Васил Левски“-Ботевград   Проект ...

Твоят час

Дейност по проект "Твоят час"

Допълнително информация за проекта: http://tvoiatchas.mon.bg/  

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

В училището се проведе спортен празник

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Ученици поздравиха членовете на Пенси...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Обучение на учители

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Възпитаници на училището с мултимедий...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

60 ученика бяха наградени по повод ме...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект ...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

ЗАКРИВАНЕ НА ДЕСЕТДНЕВКАТА ПОСВЕТЕНА...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

С Коледен карнавал учениците отбеляза...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Ученици изнесоха коледна програма в Р...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Коледен базар в училището

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...