Обявление за набиране на предложения по схема "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

Обявление за набиране на предложения...

„Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и №BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP

Основно училище „Васил Левски”- Ботев...

НП "ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

ОУ "Васил Левски" обявява процедура п...

                                                                                                      ОБЯВА ...

Иновативни методи

МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ

МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ На 23.11.2018 година екип от 5-ма педагогически специалисти от ОУ „Васил Левски“ – Ботевгр...

Твоят час

Твоят час– фаза 2

Министерство на  образованието и науката Основно училище „Васил Левски“-Ботевград   Проект ...

Твоят час

Дейност по проект "Твоят час"

Допълнително информация за проекта: http://tvoiatchas.mon.bg/  

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

В училището се проведе спортен празник

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Ученици поздравиха членовете на Пенси...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Обучение на учители

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

Възпитаници на училището с мултимедий...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект "Равн...

Равно начало, светло бъдеще за децата на България

60 ученика бяха наградени по повод ме...

BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" Проект ...