ОУ „Васил Левски” - Ботевград се присъединява към инициативата „Часът на Земята”

Седмицата от 14 до 18 март в ОУ „Васл Левски” премна под знака на международната инициатива „Часът на Земята”, която напомня за пореден път на всички нас – често безразличните към природата земни жители, че бъдещето на нашата планета е в наши ръце.

Първият учебен ден от седмицата посрещна учениците с училищни кътове, насочващи внманието им към настоящите инициативи, посветени на „Часа на Земята”. В тематичния Час на класа, същия ден, учениците се запознаха с причините, довели до тази световно-екологична идея, провокираща всеки да намери своето място в защита на „здравето” на нашата родна планета.

През следващите дни учениците рисуваха, изработваха табла и кътове в касните стаи.

Последния ден от учебната седмица бе проведена общоучилищна беседа, по време на която учениците показаха, че са разбрали, че всеки със своето поведение може да помогне за опазването на планетата за бъдещите поколения. Всички ученици проявиха готовност да бъдат инициатори в своите семейства за включване в часа на Земята на 19.03 от 20:30.

Символичен преход към предстоящия месец на 22 април – денят на Земята, бе засаждането на дърво в парка на училището, като за целта бе използвано живото коледно дърво, подарено от Община Ботевград на училището.

Колективът на ОУ „Васил Левски” – Ботевград призовава всички, които са съпричастни към бъдещето на Земята, да се влючат в нейния час на 19.03 от 20:30 часа.